NAAM STICHTINGStichting Utrecht Tech Community
RSIN862710893
CONTACTGEGEVENS

Stichting Utrecht Tech Community

info@u-techcommnity.nl

https://u-techcommunity.nl/contact/

www.u-techcommunity.nl

DOELSTELLING

De doelstelling van Stichting Utrecht Tech Community is: a. het behoud en het bevorderen van de werkgelegenheid in de ICT sector in de regio Utrecht; 

b. het bevorderen van de instroom van kandidaten naar een ICT functie in de regio Utrecht;   

c. het verbeteren van de aansluiting tussen de ICT arbeidsmarkt en het onderwijs;    

d. het bevorderen, vergroten en positioneren van Utrecht als regio van ICT talent;             

e. het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van activiteiten en arbeidsmarktprojecten voor de stichting en het werven van deelnemers hiervoor

BELEIDZie jaarplan 2024
BESTUUR

Rients Schuddebeurs, voorzitter

Arjan van der Born 

Ron de Mos

BELONINGSBELEIDDe leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De directeur wordt voor 36 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITENJaarverslag Stichting Utrecht Tech Community juni ’23 – juni ‘24
FINANCIËLE VERANTWOORDINGWinst- en verliesrekening Stichting Utrecht Tech Community 2023