U-TECH insights is het onderzoeksproject van de U-TECH community, waar we ons richten op het verkennen van de ICT-arbeidsmarkt en de relevante thema's die hierin spelen. Ons onderzoek wordt soms op eigen initiatief uitgevoerd, maar we gaan hierbij graag samenwerkingen aan.

We nodigen geïnteresseerde partijen, zowel academici, bedrijven als beleidsmakers, uit om gezamenlijke onderzoeksprojecten op te zetten.

Of het nu gaat om het publiceren van baanbrekende studies, het gezamenlijk verkennen van nieuwe markttrends, of het aanpakken van uitdagingen in de ICT-arbeidsmarkt, we staan open voor samenwerkingen die ons helpen dieper in te gaan op deze cruciale onderwerpen.

Laten we samenwerken om inzichten te delen, innovatieve oplossingen te vinden en de toekomst van de ICT-sector vorm te geven. 

Neem vandaag nog contact met op met Daan Oldenhof om de mogelijkheden te bespreken!

ICT-arbeidsmarkt regio Utrecht in paradox

Terwijl de ICT-arbeidsmarkt afkoelt, ervaren ondernemers tegelijkertijd een toenemende krapte. In de U-TECH Insight ‘ICT-arbeidsmarkt in paradox’ belichten we recente cijfers en trends. We onderzoeken de verschillende strategieën die potentieel kunnen bijdragen aan een evenwichtigere ICT-arbeidsmarkt. En we zien mogelijkheden voor zowel flexibilisering van banen als omscholingstrajecten.  

ICT & de zorg

De zorgsector staat voor grote uitdagingen: vergrijzing, een toenemende vraag naar langdurige zorg en lange wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) drijven de vraag naar zorgpersoneel op. Lees meer o.a. over de zorginnovaties, hoe de zorgsector zich voorbereidt op de digitale toekomst en welke ICT-competenties benodigd zijn in de zorg. 

Onderzoek naar MKB & digitalisering in Utrecht 

Op basis van 20 gesprekken met Utrechtse ondernemers bracht Sterre & Stad in kaart met welke vormen van digitalisering zij aan de slag willen, welke drempels ze daarbij ervaren en waarbij ze hulp kunnen gebruiken. Wat blijkt? Ondernemers zien mogelijkheden voor digitalisering. Er is echter geen spoed of hoge noodzaak voelbaar. 

Ontwikkeling van inclusieve IT-scholingstrajecten

Lees over de mogelijkheden om omscholingstrajecten en organisaties binnen de IT-sector inclusiever te maken en waarom dit van cruciaal belang is. Er is geen enkel vakgebied waar innovatie zo'n grote rol speelt als in IT, terwijl diversiteit en inclusie nog vaak op afstand lijken. Het overbruggen van deze kloof is noodzakelijk om relevant te blijven in de toekomst.

AI en de impact op ICT-banen                     

Stap in de toekomst van ICT-banen met AI aan het roer: van disruptie tot innovatie. We schrijven over de onstuitbare opmars van artificiële intelligentie en de ongekende impact ervan op de ICT-arbeidsmarkt. Lees hoe AI, van klantenservice tot fraudedetectie, zich niet alleen nestelt in het hart van dagelijkse operaties, maar ook de contouren van ICT-banen hervormt.

ICT in Utrecht: Een goudmijn van krapte en kansen

In de regio Utrecht is de ICT-arbeidsmarkt een dynamisch veld van uitdagingen en mogelijkheden. Onderzoek toont enorme krapte op de ICT-arbeidsmarkt, Utrecht 'scoort' zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde. Ondanks deze krapte, blijft de sector snel groeien, met een toename van duizenden ICT-banen tot gevolg.

ICT-Skills en de Nederlandse energietransitie: een symbiose voor een duurzaam Nederland!

We onderzoeken de cruciale rol van ICT in de energietransitie van Nederland. We leggen uit hoe er een symbiose bestaat tussen ICT en energie, en hoe deze symbiose essentieel is voor het bereiken van een duurzame toekomst.

Inspiring the Future

Ontdek hoe we in ons project Inspiring the Future de kloof tussen jongeren en de ICT-sector willen overbruggen. Lees verder en ontdek hoe we jongeren inspireren om hun plaats in de wereld van ICT te vinden.

Slimmer ondernemen met AI: van theorie naar praktijk

Ontdek hoe kunstmatige intelligentie (AI) de spelregels van ondernemen aan het veranderen is. In deze verkenning beschrijven we hoe AI, van eenvoudige algoritmen tot complexe leerprocessen, bedrijven kan transformeren. 

Utrecht en de ICT: Een ontdekkingsreis naar nieuwe talentpools

Ontdek in deze U-TECH insight de sleutelfactoren die werknemers aanzetten tot een baanwissel en hoe deze inzichten de dynamiek van de ICT-sector kunnen transformeren.